Kontaktujte nás

Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o.
Čsl. armády 29
080 01 Prešov

Tel: 051 7710 490
Mobil: +421948520720
Email: ppsssro@gmail.com

IČO 36 475 360
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd:
Sro, Vl. č.: 13050/P