Objednávky

Telefonické alebo mailové objednávky stravy na daný deň prijímame
najneskôr do 8.00 hod, objednávky na nasledujúce dni prijímame
telefonicky počas pracovných dní od 13.00 hod do 15.00 hod alebo
písomne mailom či na objednávkovom lístku, ktorý Vám poskytneme pri
donáške stravy.